top of page

 

Llogi Beiciau - Aelodau a phawb arall

 

Rydym yn llogi i aelodau ac i bawb arall (Llogi Cyffredinol). I logi - llenwch ein Ffurflen Gais i Archebu

 

 

Gallwch hefyd ffonio 02920390713 neu ebostio bookings@cardiffpedalpower.org.uk

 

  • Mae ystod enfawr o feiciau safonol ac addasol a threiciau i'w llogi, gan gynnwys E-Feiciau (mae rhai o'r beiciau addasol ar gael i'n haelodau yn unig)

  • Gall unigolion a grwpiau logi beiciau ac mae rhai ar gael i oedolion a phlant (mae gennym seddi beiciau i blant hefyd)

  • Codir fesul person (mae aelodau’n cael gostyngiad yn ogystal â buddion eraill)

  • Awr yw’r cyfnod llogi byrraf. Mae modd llogi fesul awr, diwrnod, wythnos a mis hefyd.

  • Rhaid archebu ymlaen llaw i logi o'n safle ym Mhontcanna. Nid oes angen archebu i logi o’n safle ym Mae Caerdydd gan fod croeso i bobl alw heibio

  • I'r rhai nad ydyn nhw’n aelodau, rhaid dangos cerdyn adnabod â ffotograff ar y ddau safle - byddwn yn ei gadw nes byddwch yn dychwelyd eich beic

  • Ar gyfer E-Feiciau, bydd arnom angen blaendal ad-daladwy o £250 (£300 gyda gwefrwr)

  • Mae ein prif safle ym Mhontcanna ar agor drwy gydol y flwyddyn. Mae gwasanaeth llogi cyffredinol ar gael ar ein safle llai ym Mae Caerdydd yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf

Os oes gennych chi unrhyw anghenion penodol neu os nad ydych yn siŵr pa feic fydd ei angen arnoch chi, byddem yn argymell asesiad.

Gofynnir i’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau ddarllen ein Telerau ac Amodau Llogi a’u llofnodi.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page