top of page

Ffurflen Gais i Logi Beiciau

Defnyddiwch y ffurflen hon i'w llogi beiciau o'n safle Pontcanna yn unig

Nid oes angen archebu lle i'w llogi o safle'r Bae

 

(Cliciwch yma am fanylion lleoliad ac agor y ddau safle)

Aelod o Pedal Power?

Does dim rhaid i chi fod yn aelod i allu llogi gennym ni! Mae ein gwasanaeth Llogi Cyffredinol yn golygu y gall unrhyw un logi gennym ni. I allu manteisio ar y gwasanaeth Llogi Cyffredinol, bydd angen i gwsmeriaid gyflwyno cerdyn adnabod â ffotograff a thalu blaendal ar gyfer E-Feiciau.

Dewiswch amser

**Rhaid dychwelyd beiciau erbyn 5pm oni bai eu bod yn llogi am 24 awr neu fwy**

Ar ôl derbyn eich cais, byddwn yn anfon ebost atoch ar ein diwrnod gwaith nesaf i gadarnhau eich archeb (rydym ar gau ddydd Sul a dydd Llun).
**Ni chadarnheir eich archeb nes ein bod wedi anfon e-bost atoch yn ôl (oherwydd efallai na fydd beiciau y gofynnir amdanynt ar gael). Os bydd angen, byddwn yn cysylltu i drafod opsiynau cyn cadarnhau archeb**

bottom of page