top of page

Ymunwch â ni!

Mae gennym dri math o aelodaeth - Oedolyn (£25 y flwyddyn), Plentyn (£15 y flwyddyn)a Theulu - 4 aelod (£40 y flwyddyn). Gallwch brynu eich aelodaeth yn ein siop ar-lein, drwy ebostio bookings@cardiffpedalpower.org.uk neu ffonio 02920 390713

 

Mae pob aelod unigol yn cael:

  • Asesiad cychwynnol rhad ac am ddim i wneud yn siŵr bod eich beic a’ch ategolion yn addas i’ch anghenion

  • Defnyddio ein beiciau a'n hategolion arbenigol

  • Cyfraddau is ar gyfer llogi beiciau

  • Llogi beic yn rhad ac am ddim i un gweithiwr cymorth (yn ogystal â chyfradd llogi is i ail weithiwr cymorth)

  • Gostyngiad o 10% ar atgyweirio beiciau (ac eithrio rhannau)

  • Gostyngiad o 10% ar hyfforddiant seiclo

  • Llogi beiciau heb orfod cyflwyno dogfennaeth bob tro

  • Newyddion a digwyddiadau gan Pedal Power

  • Negeseuon uniongyrchol i gael gwybod am ddigwyddiadau

  • Cerdyn teyrngarwch sy’n cynnig taith seiclo am ddim ar ôl 10 stamp

 

bottom of page