top of page

Hyfforddiant : Sesiynau Dysgu Seiclo

a Magu Hyder 

Rydyn yn cynnig:

  • Sesiynau dysgu seiclo

  • Magu hyder a sgiliau seiclo

  • Reidiau wythnosol i grwpiau

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i ddatblygu ar gyfer plant ac oedolion sydd efallai’n cael trafferth seiclo, sydd ag anabledd, neu sydd am adennill yr hyder i seiclo eto.

 

Prisiau gwersi

  • Mae sesiynau rhwng awr ac awr a hanner o hyd yn £15 (gan gynnwys beic a helmed).

  • Os byddwch yn ymaelodi (£15 i blant, £25 i oedolion) £5 yw pris y sesiwn gyntaf a bydd unrhyw sesiynau pellach yn costio £10 fesul sesiwn hanner awr (gan gynnwys beic a helmed).

  • Rhaid i blant fod o leiaf 8 oed i gymryd rhan yn ein gwersi. Os oes gan eich plentyn anabledd, dylech drafod eu hanghenion gyda'r swyddog seiclo oherwydd efallai y byddai'n briodol dyfeisio rhaglen sy'n dechrau'n iau ac sy'n benodol i'w hanghenion.

  • Nid oes terfyn oedran i oedolion!

 

Cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am ein gwersi hirach sy'n helpu i fagu hyder neu deithiau i grwpiau bach o oedolion.

Sut i gadw lle neu gael rhagor o wybodaeth

Anfonwch e-bost sy'n rhoi manylion eich gofynion:

Plant - Rob – childrenofficer@cardiffpedalpower.org.uk

Oedolion – Hilary –  training@cardiffpedalpower.org.uk

 

Asesiadau

Rydym yn argymell bod plant ac oedolion ag anableddau yn cael eu hasesu fel eu bod yn cael y beic neu'r treic a'r ategolion mwyaf addas. Cewch ragor o wybodaeth ar ein tudalen Asesiadau.

Mae'r asesiad wedi'i gynnwys yn rhan o'r tâl aelodaeth blynyddol sef £15 i blentyn a £25 i oedolyn. Ar ôl i chi gael eich asesu, gallwch drefnu amser i logi’r beic hwnnw am ein prisiau arferol i aelodau (£4.20 yr awr i blant, £6 yr awr i oedolion).

 

Hyfforddiant Bikeability

 

Mae gan Pedal Power hyfforddwyr seiclo Bikeability cymwysedig, a byddem yn hapus i drafod eich anghenion. Ebostiwch training@cardiffpedalpower.org.uk

bottom of page