top of page

Ymweld â Pedal Power - mae gennym 2 safle

 Prif Safle - Pontcanna
 Parc Carafannau Caerdydd, CF11 9JJ
(ar agor drwy'r flwyddyn)


**Bydd angen trefnu amser a dangos Cerdyn Adnabod â Ffotograff** 

 Ar agor

 

Dydd Mawrth i ddydd Sul

10am - 5pm

Mae’r slot llogi olaf am 4pm, ac mae beiciau i’w dychwelyd erbyn 5pm.

Mae’r caffi yn cau am 4.30pm

 

 Parcio - Pwysig

 

  • Parciwch yn y maes parcio yn unig (ychydig cyn cyrraedd y maes gwersylla)

  • Gollwng yn unig yn y maes gwersylla

  • Os bydd y maes parcio yn llawn, gofynnwch am gymorth gan y staff yn nerbynfa Pedal Power

  • Peidiwch â pharcio yn y maes gwersylla oni bai bod gennych ganiatâd i wneud hynny

Llogi Beiciau, Gwasanaethu a Thrwsio Beiciau, Gwerthu Beiciau ac Ategolion Newydd ac Addasol, Gwerthu Beiciau Ail Law, Caffi a Thoiledau Hygyrch

Gwasanaethau 

 

 Llogi Tymhorol Bae Caerdydd
Ffordd Porth Teigr, CF10 4PA


**Croeso galw heibio, rhaid dangos Cerdyn Adnabod â Ffotograff**

 Ar agor

 

Dydd Mawrth i ddydd Sul

10.30am - 5pm (a dydd Iau a dydd Gwener yn ystod gwyliau'r ysgol)

Mae’r slot llogi olaf am 4pm, ac mae beiciau i’w dychwelyd erbyn 5pm.

Gwasanaethau

Llogi beiciau (mae beiciau ochr yn ochr, bygis a threiciau ar gael), Tŷ bach

bottom of page