top of page

Pwy sydd angen eu hasesu?

 

Os ydych yn meddwl y gallai fod angen un o'n beiciau sydd wedi’u haddasu’n arbennig arnoch chi i seiclo'n gyfforddus ac yn ddiogel, dylech chi drefnu asesiad. Gall anghenion cymorth ymwneud ag anabledd dysgu, amhariad corfforol neu anhawster o ran cydbwyso a chydsymud.

Os oes gennych chi anghenion cymorth, bydd angen i chi gael eich asesu yn ôl pob tebyg cyn y gallwch logi ein beiciau. Mae hyn yn ein helpu i ddewis y beic gorau ar gyfer eich anghenion.

Archebwch eich asesiad ymlaen llaw trwy gwblhau ein Ffurflen Gais Asesu.

Neu e-bost bookings@cardiffpedalpower.org.uk neu ffoniwch 02920 390713.

 

Sut mae asesiad yn cael ei gynnal?

 

Bydd yr asesiad yn cymryd 30-60 munud. Bydd angen i chi lenwi ffurflen fer, a byddwn yn gofyn i chi am eich nodau seiclo yn ogystal â’ch nodau iechyd a lles er mwyn i ni allu dewis y beic a'r ategolion gorau i chi roi cynnig arnyn nhw.

 

Beth sy'n digwydd ar ôl yr asesiad?

Os ydych chi'n aelod, byddwn yn cofnodi’r argymhellion ar ein cronfa ddata fel ein bod ni'n gwybod pa feic ac offer sydd eu hangen arnoch chi tro y byddwch chi'n dod atom.

Beth os nad ydw i'n anabl ond heb seiclo ers peth amser?

Os nad oes gennych chi anghenion cymorth penodol ond mae peth amser wedi bod ers i chi seiclo ddiwethaf, byddem yn argymell eich bod yn cysylltu â ni i drefnu gwers. Bydd y wers yn canolbwyntio ar adennill eich hyder i seiclo.

 

Beth os ydw i eisoes yn gallu seiclo’n dda?

Os ydych chi eisoes yn gallu seiclo ac nid oes gennych chi unrhyw anghenion cymorth, gallwch logi beic heb fod angen asesiad.

 

 

bottom of page