top of page

Rhoddion

Rydym yn dibynnu ar roddion a byddwn yn gwneud defnydd da o'ch arian bob amser. Pwyswch y botwm Rhowch Rodd Heddiw i gyfrannu unwaith neu drefnu i roi rhodd bob mis. Fel arall, gallwch anfon siec atom neu roi arian parod yn un o'n blychau casglu. I gael rhagor o fanylion neu i drefnu archeb sefydlog cysylltwch â ni.

bottom of page