top of page
Taith Beic Balchder Anabledd 2024

11am, Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf - COFRESTRWCH NAWR!
In_Partnership_With_Scope_RGB_OffWhite_e

Mewn partneriaeth â Scope, rydym wrth ein bodd ein bod yn cynnal y daith feicio gynhwysol Balchder Anabledd gyntaf erioed yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf. Gan ddechrau a gorffen yn Pedal Power ym Mhontcanna, ni fydd y daith yn fwy na 1 awr ac mae'r llwybr (gweler isod) wedi'i gynllunio i fod yn hygyrch i'r mwyafrif. Mae'n rhad ac am ddim i gymryd rhan ac mae croeso i bawb ymuno - pob oedran a phob gallu. 


Mae hon yn daith gymdeithasol gyda'r ffocws ar hwyl, ac ar ddiwedd y daith, bydd lluniaeth am ddim yn cael ei weini yn ein caffi hygyrch. 

 

Gwybodaeth Bwysig - darllenwch cyn cofrestru
DISABILITY PRIDE Welsh.png
 • Bydd beiciau wedi'u llogi yn cael eu cadw ar sail 'y cyntaf i'r felin' felly cofrestrwch cyn gynted â phosibl, yn enwedig os oes gennych gylch penodol mewn golwg.

 • Gallwch ddod â'ch beic eich hun neu logi un gennym ni - mae gennym ystod enfawr o gylchoedd addasol sy'n addas ar gyfer pob angen.

 • Os nad ydych chi'n aelod Pedal Power, ac yn llogi cylch gennym ni, bydd angen i chi ddod i mewn am asesiad byr cyn diwrnod y daith. Bydd hyn yn ein galluogi i asesu eich anghenion a chadw cylch addas i chi. Cost yr asesiad fydd £10. Bydd angen i chi hefyd ddod â cherdyn adnabod gyda chi ar y diwrnod, a thalu blaendal o £250 os ydych yn llogi e-feic.

 • Rhaid i bob reidiwr, gan gynnwys aelodau Pedal Power, gofrestru gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Yn dibynnu ar eich amgylchiadau, dyma beth fydd yn digwydd ar ôl i chi gofrestru...

  • Os ydych chi'n defnyddio'ch beic eich hun, dyma'r cyfan sydd angen i chi ei wneud heblaw cyrraedd yn barod i reidio am 10.45am ar ddiwrnod y daith! 

  • Os ydych chi'n aelod Pedal Power ac yn llogi cylch oddi wrthym, dyma'r cyfan sydd angen i chi ei wneud oherwydd unwaith y bydd gennym eich ffurflen gofrestru byddwn yn cadw eich cylch arferol ar gyfer y daith. Cyrhaeddwch am 10.30am ar ddiwrnod y daith felly mae gennym amser i setlo pawb ar eu cylchoedd cyn i'r 11am ddechrau. 

  • Os nad ydych yn aelod Pedal Power ac yn llogi cylch oddi wrthym, byddwn yn cysylltu ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen gofrestru fel y gallwn drefnu i chi ddod i mewn ar gyfer eich asesiad cyn y daith.

park ride setting off.jpg
20230722_115155.jpg

Beth i'w ddisgwyl ar y diwrnod...

 • Byddwn yn reidio beth bynnag fo'r tywydd - dewch yn barod ar y diwrnod!

 • Rydyn ni eisiau bod yn amlwg felly gwisgwch liwiau Balchder Anabledd! Hefyd baneri/baneri y gellir eu cysylltu â'ch beic yn ddiogel.

 • Mae Ride wedi'i marsilio'n llawn a bydd yn dechrau a gorffen ym Mhencadlys Pedal Power ym Mharc Carafanau Caerdydd.

 • 11am ddechrau, yna yn ôl i'n caffi erbyn hanner dydd am luniaeth am ddim

 • Cyrhaeddwch mewn digon o amser fel y gall w gychwyn yn brydlon am 11am

 • Mae'r llwybr wedi'i gynllunio i fod yn hygyrch, mae'r cyfan oddi ar y ffordd (trwy barciau) ac ni fydd yn fwy nag 1 awr. Mae'n llwybr dolen (gweler isod) felly gallwch ddewis gwneud 1 neu fwy o'r dolenni yn dibynnu ar sut rydych chi'n teimlo ar y diwrnod!

Route.png
park ride setting off.jpg
bottom of page