top of page

Trwsio/Gwasanaethu Beiciau

a Rhoi Beiciau fel Rhodd

Mae ein tîm medrus o fecanyddion yn gwasanaethu ac yn trwsio beiciau i'r cyhoedd. Archebwch ymlaen llaw drwy ebostio workshop@cardiffpedalpower.org.uk neu ffonio 02920 390713. Ar ein safle ym Mhontcanna yn unig y mae beiciau’n cael eu trwsio.

Gwasanaethau ac Amlinelliad o’r Prisiau

£30 - Archwiliad ac Adroddiad Diogelwch

£45 - Gwasanaeth Llawn

£12 - Trwsio Tyllau mewn Teiars (gan gynnwys tiwb safonol)

£8 - Addasu Breciau (fesul brêc, anhydrolig, ceblau o £3, padiau o £5))

£15 - Addasu Breciau o £15 (fesul brêc, hydrolig, hylif breciau o £3)

£8 - Tiwnio Geriau (fesul gêr, ceblau o £3)

£6 - Gosod Cadwyn (cadwyn o £10)

£20 - Ffitio Braced Gwaelod (bracedau o £15)

£10-20 - Lefelu Olwynion/Addasu Tensiwn (heb gynnwys sbôcs)

£14 - Gwasanaeth Bothau (cyfeiriannau o £2.50)

**Oni nodir yn wahanol, nid yw prisiau'n cynnwys rhannau. Amlinelliad yw'r prisiau uchod, a gall rhai gwasanaethau gostio mwy neu lai yn dibynnu ar y cymhlethdod a'r amser sydd eu hangen. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau. 

Rhoi Beiciau fel Rhodd

Os oes gennych chi feic ail law nad oes ei angen arnoch chi mwyach, gallwch ei roi i ni! Rydym yn cymryd beiciau ail-law, yn rhoi tipyn o sglein arnyn nhw, ac yn eu gwerthu. Mae'r holl elw yn cael ei ddefnyddio i gynnig seiclo hygyrch i bawb.

Os hoffech chi roi beic fel rhodd, anfonwch ebost atom (gyda llun ohono os yn bosibl) i wneud yn siŵr bod gennym le ar ei gyfer.

 

bottom of page