top of page

Cyfeiriadur Seiclo Cynhwysol Cymru
Sefydliadau a chlybiau sy’n cynnig gwasanaethau seiclo cynhwysol ar draws Cymru

Pedal Power Cardiff

CAERDYDD

Maes Carafannau Caerdydd, Pontcanna, CF11 9JJ
Bae Caerdydd, Porth Teigr,

CF10 4PA
 

Ffon: 02920 390713                       

Ebost: bookings@cardiffpedalpower.org.uk
www.cardiffpedalpower.org

Yr elusen feicio i bawb - ein nod yw cael gwared ar y rhwystrau i feicio, fel y gall pawb fwynhau ei fuddion. Llogi beiciau safonol ac addasol, gwersi, trwsio beiciau, gwerthu beiciau a chaffi hygyrch ar safle Pontcanna

Newport Live Wheels for All

CASNEWYDD GWENT

Parc Tredegar

Casnewydd, NP10 8YJ

Ffon: 01633 656757                        

Ebost: customerservice@newportlive.co.uk
Newport Live | Wheels For All

Beiciau wedi'u haddasu ar gyfer plant ac oedolion ag anableddau (am ddim i breswylwyr o Gasnewydd)                                     Sesiynau trac i bobl anabl (dydd Sadwrn)

The Intersensory Club

BRO MORGANNWG Y BARRI     Stadiwm Parc Jenner, CF63 1NJ

Yn cynnig beiciau, cyfarpar a chyfleusterau arbenigol sydd wedi'u haddasu ar gyfer pobl ag anableddau

Cycling 4 All

WRECSAM                

Parc Gwledig Dyfroedd Alun Ffordd yr Wyddgrug, Gwersyllt, LL11 4AG

Ffon: 07908 325508                                

Ebost: cycling-4-all@outlook.com

Home - Pedal Power | Wrexham - Cycling4all

Yn cynnig fflyd o feiciau safonol ac arbenigol i gynnig seiclo wedi'i deilwra i bawb

Mencap Mon

YNYS MÔN                   

8 Stryd Fawr, Llangefni,

LL77 7LT

Ffon: 01248 723298                                

Ebost: mencapmon@gmail.com

Mencap Mon | Your Network - Mencap    

https://www.facebook.com/mencapmonhubllangefni/

Rhwydwaith aelodaeth i bobl ag anableddau dysgu sy'n cynnig cyfleoedd i seiclo wedi'u haddasu

Conway Freewheelers Adaptive Cycling Club

CONWY                    

Parc Eirias, Ffordd Eirias, Bae Colwyn, LL29 78P

Clwb seiclo cynhwysol i bobl o bob gallu

Bikeability Wales

ABERTAWE           

Clwb Rygbi Dynfant, Cilâ,

SA2 7RU

Gwersi i blant ac oedolion

Diogelwch ar y ffyrdd                     Cynnal a chadw beiciau

Sesiynau reidio gyda chwmpeini am ddim

Cyclewales.net

YNYS MÔN                

Uned 10, Ystad Diwydiannol Llangefni, LL77 7AW

Ffon: 01248 724787  

Ebost: info@cyclewales.net

CycleWales

Llogi beiciau, e-feiciau, beiciau hybrid, beiciau tandem, beiciau plant

Cwm Cycling Rhondda

RHONDDA CYNON TAF  Canolfan Chwaraeon y Rhondda, CF41 7SY

Ffon: 01443 434859                                

Ebost: cwmcyclingrhonddfa@rctcbc.gov.uk

Cwm Cycling Rhondda - British Blind Sport

Ystod eang o feiciau, treiciau a go-carts i'w llogi. Hefyd, mae beiciau sydd wedi'u haddasu'n arbennig a chyfarpar codi gyda staff wedi'u hyfforddi i ddefnyddio technegau symud a thrin

Cycle for All

SIR GAERFYRDDIN 

Parc Gwledig Pen-bre, Llanelli, SA16 0EJ

Ffon: 01554 742435                                

Ebost: infopembrey@carmarthenshire.gov.uk

Cycle Hire - Pembrey Country Park and Beach

Beiciau wedi'u haddasu ar gael i'w llogi a staff cymorth

Wheel Together

ABERYSTWTH

Afan Ability, Ystad Ddiiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth 

Teithiau seiclo i oedolion o bob gallu. Rydym yn galluogi cynifer o bobl â phosibl i brofi a mwynhau seiclo drwy ddarparu ystod o feiciau a threiciau sy'n hwylus i'r rhan fwyaf o bobl.

Active Wheels Merthyr

MERTHYR TUDFUL

Lleoliadau amrywiol yn yr ardal

Clwb seiclo cymdeithasol cyhwysol i bobl dros 16 ag anableddau Beiciau a threiciau ar gael i'w llogi am ddim, reidiau mewn grwpiau a chymorth reidio 1-1

Beics Antur
CAERNARFON        
Safle Porth yr Aur, Y Stryd Fawr. LL551RN

Ffon: 01286 672 622                         

Ebost: beics@anturwaunfawr.cymru
Beics Antur Bikes | Antur Waunfawr

Gweithgareddau iechyd a lles i oedolion ag anableddau dysgu - ystod o feiciau addasol, triciau, beiciau llaw ac ochrau i'w llogi, trwsio/gwasanaeth, gwerthu, ystafell synhwyraidd, gofod amlbwrpas mawr i'w logi

bottom of page